Navigácia

Obsah

loga

Región Podunajsko leží na juhozápade

Slovenska, pričom svojou juhozápadnou

časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje na krátkom úseku aj

slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Západné ohraničenie územia tvorí

hranica s Bratislavou, severné ohraničenie určuje hranica s okresmi Pezinok

a Trnava a na východe susedí s okresom Galanta. Región, ktorý tvorí 35 obcí,

patrí administratívne do okresov Senec (26 obcí) a Dunajská Streda (8 obcí).

Prevažnú časť územia tvorí Podunajská nížina, do severnej časti územia

zasahuje aj Podunajská pahorkatina.

Južnú časť regiónu Podunajska tvorí Žitný ostrov, územie medzi riekami

Dunaj a Malý Dunaj. Historický vývoj a vhodné prírodné podmienky spôsobili,

že toto územie patrí k najľudnatejším oblastiam Slovenska. Žitný ostrov

zároveň patrí k najväčším zásobárňam podzemných vôd na Slovensku.

Územie bolo osídľované už od najstarších čias a stalo sa dejiskom migrácie

rôznych kmeňov a etnických skupín. Pýchou tejto časti územia sú viaceré

sakrálne stavby v románskom a gotickom slohu. V poslednom čase sa veľmi

intenzívne rozvíja cestovný ruch, ktorý sa sústreďuje predovšetkým do okolia

Vodného diela Gabčíkovo a Malého Dunaja. Na Dunaji návštevníkov lákajú

najmä plavby na výletných lodiach a vodná turistika. Po hrádzi Dunaja,

resp. v jej blízkosti cez podunajské obce vedie značkovaná časť cyklotrasy

z Bratislavy do Komárna ako súčasť medzinárodnej Dunajskej cyklistickej

trasy z Passau k Čiernemu moru.

Symbolom severnej časti regiónu ležiaceho severne od Malého Dunaja

je slnko a voda. Centrom tejto časti regiónu Podunajska je Senec, ktorý

je zároveň administratívnym centrom rovnomenného okresu. Najväčším

lákadlom celej oblasti sú Slnečné jazerá rozprestierajúce sa na okraji

mesta. Slnečné jazerá sú obľúbeným strediskom cestovného ruchu a cieľom

domácich a zahraničných vyznávačov letnej dovolenky pri vode. Návštevníci

tejto časti Podunajska si môžu okrem aktívneho oddychu prezrieť aj viaceré

kultúrno-historické pamiatky.

 

Slnečné jazerá s aquapark v Senci

Jazerá s rozlohou 116 ha vznikli postupnou ťažbou štrkopieskov.

Okrem kúpania a vodných športov rozľahlý rekreačný areál

ponúka ubytovanie, stravovanie, kempovanie a pestovanie rôznych

športov.

Malý Dunaj

Obľúbenou a nenáročnou riekou pre vodákov je Malý Dunaj, ktorý

zo severu obteká Žitný ostrov. Splavuje sa po celej dĺžke. Ponúka

tiché ústrania v stojatej vode, návštevu viacerých historických

vodných mlynov a najmä prekrásnu prírodu lužných lesov.

Turecký dom v Senci

Renesančná kúria, tzv. Turecký dom, je jednou z najstarších renesančných

stavieb na Slovensku. Stojí na Mierovom námestí a postavili ju v rokoch

1556 až 1560. Do roku 1757 sa v ňom konali zasadnutia bratislavskej župy.

Múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci

Pozoruhodná expozícia umiestnená v anglickom parku patrí k najväčším

včelárskym skanzenom v strednej Európe. Nachádza sa tu vyše

300 exponátov zo včelárskej histórie aj súčasnosti s možnosťou ochutnávky

a nákupu včelích produktov – medu a medoviny.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Boldogu

Kostol z 13. storočia, niekoľkokrát prestavaný patrí vďaka svojim

zachovaným architektonickým detailom k významným predstaviteľom týchto

slohov na Slovensku.

Oáza sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji

Areál je unikátnym slovenským projektom na záchranu sibírskeho tigra.

V oáze sa nachádza niekoľko dospelých tigrov a tigríčat. Majitelia tu vytvorili

imitáciu prirodzeného prostredia dravých šeliem spolu s rastlinami, vodou,

pňami a posedmi.

Kostol Premenenia Pána v Novej Dedinke

Kostol predstavuje typ tehlovej sakrálnej stavby bežnej v Podunajsku

od konca 12. storočia. Nezvyčajná je jeho poloha na umelej vyvýšenine,

pravdepodobne na mohyle zo staršej železnej doby.

Remeselný dvor v Miloslavove

V neobyčajnom múzeu vidieckej kultúry a histórie Podunajska sú expozície

predstavujúce históriu výrobných činností a remesiel. Súčasťou sú aj ukážky

autentických zariadení gazdovských domov a pitvorov.

Kostol sv. Kríža v Hamuliakove

Kostol z 13. storočia patrí medzi najvýznamnejšie tehlové románske stavby

sakrálnej architektúry na Slovensku. Unikátna je najmä maliarska fresková

výzdoba z druhej polovice 14. storočia.